Kinderverkiezingen

Naast meedoen aan de Kinderverkiezingen kunt u natuurlijk nog veel meer doen om democratie uitgebreider te behandelen op school. ProDemos verzorgt hiervoor ook buiten Den Haag allerlei activiteiten. Klik hier voor alle mogelijkheden en uitgebreide informatie.

Fort de Bilt

Welke regels zijn er nodig in ons land? Wat is eerlijk en hoe bepaal je dat? Op Fort De Bilt in Utrecht maken kinderen van 10 tot 14 jaar op een leuke en laagdrempelige manier kennis met democratie en rechtsstaat.

Democracity op het gemeentehuis

Met dit interactieve rollenspel op het gemeentehuis maken maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.

Kindergemeenteraad

Kinderen uit groep 7 en 8 ervaren hoe beleid wordt gemaakt in de gemeente. Ze gaan op de stoel van een gemeenteraadslid zitten en aan het werk om concrete plannen te bedenken. Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen.

Provinciespel

Tijdens het Provinciespel bepalen kinderen uit groep 7 en 8 hoe de provincie ingericht moet worden. Ze ervaren hierbij dat overleg, argumentatie en meerderheid nodig zijn in een democratie.

Derde Kamer

Wat is Prinsjesdag eigenlijk? Hoe werken verkiezingen? En wat doet de Staten-Generaal? Met het gratis lesmateriaal van de Derde Kamer wordt politiek leuker dan ooit! Iedere les (van ongeveer een uur) heeft dezelfde opbouw: een kort filmpje, een handboekje met informatie en vragen en een debatspel.

De filmpjes zijn te downloaden via de website www.derdekamer.nl. Op de website kunnen de kinderen alle informatie vinden voor het beantwoorden van de vragen.